ماراتن تا موفقیت

ماراتن تا موفقیت

اگه بگن کدوم فیلم یا کتاب درواقع داستان زندگی تو هست میگم کتاب "تیزهوش" از هرمان هسه.
البته این کتاب شرح زندگی گذشته من هست که ازش عبور کردم.

آخرین مطالب

ای اشک من خیز و پرده مشو ، پیش چشم ترم...

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰ ب.ظ

نمیدانم از ساعت 8 بود که نگران و منتظر بودم یا ساعت 7 که حرف میزدیم یا ساعت 6 که در راه بودید یا ساعت 5 که رفتنت را یادآوری کردم... یا ساعت 1:22 دقیقه بامداد 1 بهمن 1395... یا شایدهم ساعت 4:27 دقیقه بعداز ظهر 23 دی 1395 وقتی که نمیدانستم خداوند برای ما چه در نظر دارد...

امشب وقتی نور بنفش چشمک زن را روی گوشی ام دیدم و با دست لرزان صفحه را پایین کشیدم و در میان کلمات زیادی که نوشته بودی دنبال یک چیز میگشتم.. تنها یک چیز... اینکه توان پاهایم گرفته شد و به میز تکیه دادم و چند ثانیه ای خیره ماندم و بعد شروع به گریه کردم دلیلش فقط آن کلمه لعنتی نبود.. چون به تنهایی بی معنی است... فقط تورا مرور میکردم و یاد لبخند کمرنگ غروب 3 بهمن 1395 می افتم که با وجود گرفتگی و غم همچنان از لب های زیبایت محو نمیشد .. به تمام سالهای تنهایی شما فکر کردم.. به دردِ دلی که برای من نوشته بودی...

قرار شده است نه تنها تو، که حتی من هم امتحان الهی شوم... گرچه همچنان معتقدم خداوند بنده ای را امتحان نمیکند.. معتقدم خداوند به بنده های خوبش فقط خیر می رساند... دلگرم شدن با این حرف سخت است...

عزیزترینم... خداوند مهربانم مارا با آزمایش های بیشتری محک خواهد زد...

و من برای همه آن روزها ، در کنار تو ، آماده خواهم بود...


۹۵/۱۱/۰۶
شاداب :)